Ura- ja opinto-ohjaus

Kaipaatko valmentavaa ja tsemppaavaa tukea opintoihin tai muutosprosessiin? Miten innostua koulunkäynnistä tai työelämästä? Jännittääkö tulevaisuus? Miten hallitsen koulutuskentässä tapahtuvaa muutosta ja mitä se oikein tarkoittaa minulle? 

Uraohjauksella tarkoitetaan palveluja, joilla tuetaan kaikenikäisiä eri elämänvaiheissa olevia yksilöitä tunnistamaan kykynsä, osaamisensa ja kiinnostuksensa, tekemään tarkoituksenmukaisia koulutuksellisia ja työuraan liittyviä päätöksiä ja hallitsemaan yksilöllisiä polkujaan opiskelussa, työssä ja muussa toiminnassa, joissa näitä kykyjä ja taitoja opitaan ja/tai käytetään. Uraohjausta tarjotaan mm. yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa sekä korkeakouluissa, julkisissa työvoimapalveluissa, yksityisissä yrityksissä, työpaikoilla ja kolmannen sektorin toiminnassa. Uraohjausta toteutetaan yksilö- ja ryhmäohjauksessa sekä digitaalisesti hyödyntäen erilaisia menetelmiä ja työvälineitä.

(ks. OECD 2004; Euroopan neuvoston päätöslauselma 2008) 

Mahdollisuus etäohjaukseen ympäri Suomen 

Kokemus ja koulutuksellinen pätevyys sekä hyvät verkostot ohjauksen kentällä voidaan valjastaa juuri sinun avuksesi


Ohjaaminen on kuuntelemista

Oletpa minkä ikäinen tahansa opinto-ohjaaja ja valmentaja voi toimia kuuntelijana ja tienviittana Sinun asiassasi.


Yksilö-ohjauksen ja valmennuksen etu on siinä, että olen siinä vain sinua varten. Kuuntelemassa Sinun ajatuksiasi. 

Tärkeää on se, että keskustelu antaa Sinulle eväitä omiin ratkaisuihin. Valmentajan tehtävä on olla selkeyttäjä. Sinulla itselläsi on yleensä kaikki vastaukset, ainoa mitä tarvitset on vahvistusta niihin.

Tarkoituksenmukaisten harjoitteiden avulla lisäät valmiuksiasi kohdat erilaisia tilanteita.


Valmentaminen on ratkaisujen etsimistä

Työotteeni on ratkaisukeskeinen. Me katsomme tulevaisuuteen. Menneisyys on eletty ja siitä voi oppia, mutta tulevaisuus on se mihin voimme vaikuttaa. 

 Ohjaus /Valmennus

 • teemme kirjallisen sopimuksen siitä millaisen prosessin sinä haluat
 • ohjausprosessilla on aina tavoite
 • menetelmät valitaan yhdessä tilanteen mukaan
 • motivaatiovalmennus, jännitys, aikataulutus, muutosprosessit, hyvinvoinnin lisääminen, opiskelupaikan etsiminen
 • yksilöohjauksen  hinta on 80€/h ja se laskutetaan laskulla
 • voit varata yhden tunnin tai pidempiä prosesesseja
 • ryhmävalmennuksista ja pidemmistä prosesseista pyydä tarjous

 

Olen ohjauksen ammattilainen.

Olen työskennellyt opinto-ohjaajana niin lukiossa, ammatillisella toisella asteella kuin perusopetuksessa vuodesta 2001.

Psyykkisen valmennuksen kokemusta minulla on yksilölajeista sekä laajasti lentopallosta. Olen toiminut niin juniori -, 1. sarja kuin mestaruusliiga joukkueiden psyykkisen valmennuksen asiantuntijana useamman vuoden ajan.

Psyykkisen valmennuksen asiantuntijakoulutuksen olen saanut Jyväskylän yliopistossa (liikuntapykologia, psykologia, henkilöstöjohtaminen, sosiaalityö) sekä Trainer4You'n, hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvassa psyykkisen valmennuksen koulutuksessa. Ala on jatkuvasti kehittyvä, joten jatkuva täydennyskoulutus on välttämätöntä.

Kasvatustieteen maisterin (opinto-ohjaus) sekä filosofian maisterin (pedagoginen pätevyys historia, yhteiskunnalliset aineet, uskontotiede sekä psykologia) antaa asiantuntijuudelle akateemisen viitekehyksen, jonka täydentää laaja käytännön kokemus ja - osaaminen.

Työkaluina käytän mm. ratkaisukeskeisiä neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä, ReissMotivaatio-profiileja sekä profiilien purkuun liittyvää valmennusta. (nuoret, aikuiset, urheilijat). Menetelmät valikoituvat kuitenkin aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Keskeisenä ajatuksena on se, että keskiössä on aina asiakas. Käytetyt menetelmät pohjautuvat aina tutkittuun ja tieteelliseen näyttöön.


 • Psykologiliiton myöntämä Urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaatti (UPV sert.)
 • Suomen urheilupsykologisen yhdistyksen ammattilaisjäsen
 • Suomen Valmentajat ry
 • Suomen opinto-ohjaajat - SOPO ry, Pirkanmaan opinto-ohjaajat ry