Ura- ja opinto-ohjaus

Kaipaatko valmentavaa ja tsemppaavaa tukea opintoihin tai muutosprosessiin? Miten innostua koulunkäynnistä tai työelämästä? Jännittääkö tulevaisuus? Miten hallitsen koulutuskentässä tapahtuvaa muutosta ja mitä se oikein tarkoittaa minulle? 

Uraohjauksella tarkoitetaan palveluja, joilla tuetaan kaikenikäisiä eri elämänvaiheissa olevia yksilöitä tunnistamaan kykynsä, osaamisensa ja kiinnostuksensa, tekemään tarkoituksenmukaisia koulutuksellisia ja työuraan liittyviä päätöksiä ja hallitsemaan yksilöllisiä polkujaan opiskelussa, työssä ja muussa toiminnassa, joissa näitä kykyjä ja taitoja opitaan ja/tai käytetään. Uraohjausta tarjotaan mm. yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa sekä korkeakouluissa, julkisissa työvoimapalveluissa, yksityisissä yrityksissä, työpaikoilla ja kolmannen sektorin toiminnassa. Uraohjausta toteutetaan yksilö- ja ryhmäohjauksessa sekä digitaalisesti hyödyntäen erilaisia menetelmiä ja työvälineitä.

(ks. OECD 2004; Euroopan neuvoston päätöslauselma 2008) 

Mahdollisuus etäohjaukseen useampien sähköisten kanavien kautta, kuten Meet, Zoom tai facetime, mikä sinulle sopii.

Kokemus ja koulutuksellinen pätevyys sekä hyvät verkostot ohjauksen kentällä voidaan valjastaa juuri sinun avuksesi

Ohjaaminen on kuuntelemista

Oletpa minkä ikäinen tahansa opinto-ohjaaja ja valmentaja voi toimia kuuntelijana ja tienviittana Sinun asiassasi.

Yksityisenohjauksen ja valmennuksen etu on siinä, että olen siinä vain sinua varten. Kuuntelemassa Sinun ajatuksiasi. 

Tärkeää on se, että keskustelu antaa sinulle eväitä omiin ratkaisuihin. Valmentajan tehtävä on olla selkeyttäjä. Sinulla itselläsi on yleensä kaikki vastaukset, ainoa mitä tarvitset on vahvistusta niihin.

Tarkoituksenmukaisten harjoitteiden avulla lisäät valmiuksiasi kohdat erilaisia tilanteita.


Valmentaminen on ratkaisujen etsimistä

Työotteeni on ratkaisukeskeinen. Me katsomme tulevaisuuteen. Menneisyys on eletty ja siitä voi oppia, mutta tulevaisuus on se mihin voimme vaikuttaa.

 Ohjaus /Valmennus

 • teemme kirjallisen sopimuksen siitä mitä Sinä haluat valmennukselta 
 • ohjausprosessilla on aina tavoite
 • menetelmät valitaan yhdessä tilanteen mukaan
 • motivaatiovalmennus, jännitys, aikataulutus, muutosprosessit, hyvinvoinnin lisääminen, opiskelupaikan etsiminen
 • yksilöohjauksen  hinta on 50€/h ja se laskutetaan laskulla sovittuina kokonaisuuksina
 • voit varata yhden tunnin tai pidempiä prosesesseja
 • ryhmävalmennuksista pyydä tarjous
 • Valmennusaikoja voi varata klo 15-19 välisenä aikana sekä viikonloppuisin

 

Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri (opinto-ohjaus) sekä filosofian maisteri (pedagoginen pätevyys historiaan ja yhteiskunnallisiin aineisiin sekä psykologiaan).

Seutukunnalla olen työskennellyt opinto-ohjaajana niin lukiossa, ammatillisella toisella asteella kuin perusopetuksessa vuodesta 2001.

Olen täydennys kouluttautunut psyykkisen valmennuksen osa-alueella Jyväskylän yliopistossa (psykologia, liikuntapsykologia, henkilöstöjohtaminen) sekä Trainer4You'n, hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvassa psyykkisen valmennuksen  koulutuksessa. 

Työkaluina käytän mm. ratkaisukeskeisiä neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä, ReissMotivaatio-profiileja sekä profiilien purkuun liittyvää valmennusta. (nuoret, aikuiset, urheilijat).

Keskeisenä ajatuksena on se, että keskiössä on aina asiakas. Käytetyt menetelmät pohjautuvat aina tutkittuun ja tieteelliseen näyttöön.

 • Suomen urheilupsykologisen yhdistyksen asiantuntijajäsen
 • Uraohjaajat ja -valmentajat ry 
 • Suomen opinto-ohjaajat - SOPO ry