Psyykkinen valmennus

Mitä psyykkinen valmennus on?

Psyykkisten taitojen aktiivista harjoittelua, joka tukee erilaisten tavoitteiden saavuttamista 

  • psyykkistä  hyvinvointia, muutosta, kasvua sekä kehitystä tukevaa valmennusta
  • asiakkaan aktiivista työskentelyä kohti asetettua tavoitetta
  • voidaan soveltaa urheilun -, opiskelun, hyvinvoinnin- tai muutoksen kontekstissa
  • taustalla hyväksymis - ja omistautumisterapia (HOT), joka on suhdekehysteoriasta kehitetty käytännön menetelmä sekä muita valittuja työkaluja tarpeen mukaisesti
  • pohjautuu tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja käyttäytymisen oppimisen perusteorioihin sekä niiden pohjalta kehitettyyn kliiniseen malliin (Steven C. Hayes, Pietikäinen, Kangassniemi & Kauravaara)
  • valmennus rakentuu psyykkisen valmennuksen koulutukseen,  aiempaan yliopistolliseen maisteritason koulutukseen (kasvatustiede, yhteiskuntatieteet, psykologia, urheilupsykologia)  sekä  ohjauksen pitkään  työkokemukseen 

Mitä psyykkinen valmennus EI ole hoidollista terapiaa, eikä vaikeiden ongelmatilanteiden (psyykkiset sairaudet) ratkaisemista.

Valmennus toimii myös etäyhteyksien kautta sujuvasti. 

Psyykkisen valmennuksen aika on nyt

Psyykkinen valmennus on osa nykyaikaista urheiluvalmennusta samoin kuin ravitsemus-, fysiikka-, tai lajivalmennus. 

Samalla coaching voi olla työhyvinvoinnin lisäämistä tai omien elämänarvojen kirkastamista. Psyykkinen valmennus Räknäämöllä perustuu tieteellisesti tutkittujen menetelmien käyttöön.

Se on asiakkaan taitojen kartuttamista erilaisiin tilanteisiin, ei niinkään olemassa olevan kriisin ratkaisua.

Työssäni nuorten kanssa valmennan ja ohjaan mm. tavoitteiden asettelua, vuorovaikutusta ja motivaation kehittämistä päivittäin.

Olen elänyt ja työskennellyt  ikäni huippu-urheilun, tavoitteiden asettamisen sekä yksilön hyvinvoinnin valmentamisen parissa. Kokemuksesta tiedän, millaisten paineiden ja haasteiden kanssa niin nuoret kuin aikuisetkin eri elämän alueilla painivat.

Urheilussa taidolliset erot ovat pieniä, joten suurimmat erot tehdään korvien välissä. Psyykkinen valmennus on urheilun huippumaissa arkipäivää ja alkaa onneksi murtautua esiin myös meillä Suomessa.

Kouluistamme nuoret saavat opinto-ohjausta, mutta kenen puoleen aikuinen voi kääntyä samaisten aiheiden kanssa?

Mistä löytää uusia näkökulmia työelämässä tai arjessa, jos ei ole terveydenhuollon tarpeessa. Oman elämän johtaminen on avain hyvinvointiin.

Psyykkinen valmennus on ennen muuta ennaltaehkäisevää taitojen harjoittelua tai olemassa olevien kipupisteiden työstämistä niin arjessa, työssä kuin urheilussakin. 

Psyykkinen hyvinvointi on ihmisen arjen hyvinvointia.

Akateemiseen tutkimusnäyttöön, koulutukseen ja kokemukseen pohjautuva psyykkinen valmennus löytyy Räknäämöstä, Puistokadulta Sastamalasta.

Pilvi Peltomaa, FM, KM, opinto-ohjaaja, psykologian opettaja, Psyykkinen valmentaja

 

"Valmennus on auttanut minua tunnistamaan tunteita arjessa ja hallitsemaan niitä. Valmennus on opettanut minua ymmärtämään itseäni ja tunteitani. " -aikuinen asiakas

 " Olen alkanut ymmärtää, että tunne en ole minä ja että jännittämisenkin kanssa voi oppia urheilemaan ilman, että se haittaa suoritusta"

                                                  - nuori yleisurheilija