Reiss Motivaatioprofiili

" Vain ne, jotka tuntevat omat ja muiden yksilölliset motiivit osaavat johtaa muita oikein."

" Miksi ihmisten osaaminen ja luovuus jää työpaikoilla osin  hyödyntämättä?"

"Miksi monet väsyvät työssään?"

"Miten paljon omat motiivini vaikuttavat siihen, miten johdan muita?"

RMP on amerikkalaisen professori Steven Reissin tutkimusten perusteella luotu ihmisen perustarpeita kartoittava motivaatioprofiili. 

Se on laajasti käytössä Keski-Euroopassa, eniten Saksassa ja Sveitsissä. Ensisijaisesti se on liike-elämän käytössä oleva johtamisen ja työhyvinvoinnin sekä tiimijohtamisen työkalu, mutta sen käyttö ihmisen muutosjohtamisessa ja urheilussa on lisääntymässä.

RMP on uuden ajan validi ja tutkittu motivaatiotyökalu, jonka käyttöön kuuluu aina sertifioidun valmentajan ohjaus.

Profiili selkeine kuvineen ja yksilön perustarpeita avaavine teksteineen jää asiakkaan omaan käyttöön sähköisenä  ja haluttaessa myös paperisena raporttina.


Yksilöllinen Reiss Motivaatioprofiili kuva 

Tiimityössä käytettävä profiili

Sastamalassa RMP-profiileja saa meiltä Räknäämöstä Puistokadulta.

Motivaatioprofiilin hinta on 200 €

Pyydä tarjous erilaisista paketeistamme.

pilvi.peltomaa@raknaamo.fi

Olen tehnyt työurani julkishallinnon palveluksessa koulumaailmassa, mutta koulutustaustastani löytyy niin henkilöstöhallinnon, psykologian kuin hallintotieteenkin yliopisto-opintoja.

Reiss Motivaatioprofiilin (RMP) hyödyt

1. Motivaatioprofiili on yksilöllinen kuin

sormenjälki

»Saat nopeasti selvyyttä siihen, mitkä ovat sinun tärkeimmät motivaatiosi

» RMP ei tyypittele eikä luokittele ihmisiä

» Auttaa ymmärtämään itseä ja muita nopeasti ja tehokkaasti

2. Nopea käyttää ja hyödyntää

» Sähköisen testin tekemiseen menee vain 15-30 minuuttia

» Valmentaja saa tulokset heti purkukeskustelua varten

» Havainnollinen kuva ja raportti tukevat ymmärtämistä ja soveltamista.

» Nettiprofiili jää omaan käyttöösi

3. Monipuoliset sovelluskohteet

» Itsetuntemuksen parantaminen

» Työhyvinvoinnin ja suorituskyvyn parantaminen

» Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

» Urheilu-, liikunta- ja kuntovalmennus

» Työnohjaus ja uraohjaus

» Erilaisuuden ymmärtäminen

» Elämäntaidon valmennus

» Myyntityön parantaminen

4. Moniulotteisuus tukee reflektointia ja muutoksia

» 16 elämän perusmotiivia kattavat elämän eri osa-alueet

» Auttaa hallitsemaan konflikteja paremmin

» Kirkastaa käsitystä siitä, mikä on todella tärkeää, ja mistä pysyvä energia, onnellisuus ja suorituskyky ovat kiinni

5. Uudenaikainen modernin motivaatiotutkimuksen ansiosta

» Ensimmäinen empiirisesti testattu ihmisen perustarpeiden analyysi

»Tieteellisesti kehitetty, validi ja luotettava vertaisarvioitu menetelmä, josta on julkaistu lukuisia artikkeleita tieteellisissä lehdissä

( Yhteenveto tieteellisistä todisteista on julkaistu luvussa 2 professori Steven Reissin kirjassa "The Normal Personality: A New Way of Thinking about People". 2008)


   

 Myös pariprofiilit mahdollisia

Esimies-alainen, yhteistyökumppanit, työparit, pariskunnat tunnistavat paremmin toistensa vahvuudet ja perustarpeet.

Vuorovaikutus, yhteistyö, tuottavauus ja hyvinvointi paranevat.

Haastavissa tilanteissa on hyvä tunnistaa toisen käyttäytymisen motiivit aivan yhtä hyvin kuin omansa.

Yhteisen ymmärryksen lisääminen.