Reiss Motivaatioprofiilit

Tiedätkö, mikä sinua OIKEASTI motivoi?


Psykologian professori Steven Reissin motivaatioteoriaan pohjautuva tieteellisesti validi profiili auttaa sinua havainnoimaan, mikä on sinulle oikeasti tärkeää?  

Profiilissa ihmistä ei tyypitellä eikä hänen motivaatioitaan yksinkertaisteta vain muutamiin perustarpeisiin. Profiilin tuloksia voidaan hyödyntää mm. elämänhallinnan parantamisessa, opiskelussa, työnkuvan suunnittelussa, sitouttamisessa, motivoinnissa, urheilussa sekä johtamisessa.

Keskeisin osa prosessia on valmennuskeskustelu, joka antaa sinulle työkaluja tarkastella motiivejasi uudessa valossa ja ymmärtää, mikä Sinulle on lopulta tärkeää.


Räknäämössä on tarjolla kaksi vaihtoehtoa Reiss Motivaatioprofiileista. 

Tutustu vaihoehtoihimme.

Reiss Motivation Profile®  


Räknäämössä on uuden ajan itesetuntemuksen ja itsensä johtamisen väline.

Se toimii yhtä hyvin työhyvinvoinnin kuin oman tien löytämisen apuna. 

Mikä minua motivoi? Mikä tekee minut onnelliseksi?  

Mistä löydän pysyvän energian lähteen? Kuka minä oikein olen ja mitä minä itse asiassa itse haluan? 

Miten johtaa tuloksellisesti organisaatiota?

Kuulostavatko nämä kysymykset tutuilta?

Tervetuloa tekemään RMP-motivaatioprofiilisi tai henkilökuntasi profiilit Räknäämöön!

Lisätietoa yllä olevasta linkistä sekä

www.motivaatiotalo.fi  

www.rmp-nordic.fi.


 

Reiss School Motivation Profile® 

eli Reiss Koulumotivaatioprofiili on nuorille kehitetty jatkosovellus aikuisten Reiss Motivaatioprofiilista. Se on standardoitu ja kattava arviointi nuoren psykologisista perustarpeista, kiinnostuksen kohteista, motiiveista sekä elämän tavoitteista. 

Mitkä ovat nuoren todelliset perustarpeet? Mikä auttaisi häntä löytämään pysyvän motivaation toimia omassa elämässään? 

Pitääkö kaikki aina oppia kantapään kautta?

Nuori tekee nettilinkin takana olevan kyselyn(suljettu ohjelma),jonka perusteella hänelle rakentuu oma, henkilökohtainen motivaatioprofiili. 

Koulumotivaatioprofiili soveltuu 12-25-vuotiaiden nuorten kanssa hyödynnettäväksi ja siihen kuuluu aina ammattitaitoinen pätevän valmentajan ja oppilaanohjaajan valmennuskeskustelu.

Profiili on käytössä useammassa lukiossa Suomessa mm. Kuopiossa, Kangasalla ja Lempäälässä.